A K T U A L I T Y

DOTAČNÍ PROJEKTY ČSRS

Informace po sportovní spolky

15. 10. 2018

      V současnosti se uzavírají a proplácí účetní doklady členským spolkům, jejichž sportovní akce byly zařezeny do dotačního programu MŠMT - Organizace spotru pro veřejnost.

      Zároveň je nutné připravit podklady pro podání nové žádosti pro rok 2019. Proto je nutné co nejdříve poslat vyplněnou přihlášku na spoluúčast v dotačních projektech MŠMT od našich členských spolků. To platí pro všechny spolky evidované v ČUS pod číslem 55 – Rekreační sport, tedy i pro ty, které se dosud aktivně nezapojily.

       Těšíme se na spolupráci. Příihláška zde

AKTUALITA 28. 6. 2018

Valná hromada – program MŠMT

        Účast na VH nevybočovala od předešlých let. VV byl zvolen na další čtyři roky ve stávajícím složení. Nedošlo také ke změnám v obsazení jeednotlívých funkcí VV. 

        V programu MŠMT Sport pro všechny jsme získali dotaci na náš projekt Jednorázové sportovní akce pro veřejnost. Jak jsme již informovali, je v něm zařazeno 103 akcí. Je polovina roku a mnoho z nich již proběhlo, jak můžete vidět na fotografii. Vzhledem k tomu, že dotace je přibližně v poloviční pořadované výši, bylo nutno, v souladu s usnesením VH, upravit rozpočet svazu 2018. Také bude nutno dotaci rozdělit komplexně. K tomu je samozřejmně potřeba velmi aktivní spolupráce všech sportovních spolků zařazených do projektu.

 

VALNÁ HROMADA ČSRS

Zbývají tři dny do jejího konání

        VV ČSRS se těší na všechny pozvané delegáty, bez hledu na to, zda potvrdili účast, nebo se z ní omluvili a také na ty, kteří se k účasti zatím nevyjádřili.

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 26.5.2018

        Bude se konat na stejném místě jako vloni. Pivovarské restaurace se nachází na hlavním průtahu městem, tekže nebude problém ji najít. Parkovat se dá přímo v areálu, vravo od venkovního posezení. Plánek přístupu zde.  Další informace zde. Materiály k VH byly rozeslány 25.4. členům, které měli k tomuto datu splněny členské povinnosti. Materiály je možné také získat v dokumentech ČSRS na této stránce.

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 19.4.2018

        Na svém druhém zasedání v tomto roce VV, především pokračoval v organizačním zabezpečení VH 2018. Schálil  některé dokumenty potřebné k jednání VH. Byl to jednací a volební řád, zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na stávající rok. Materiály k VH budou rozesílány 25.4. řádným členům, to je těm, kteří mají splněny členské povinnosti. Více zde.

 

 

Program ČSRS „Sportujeme pro zdraví, kodici a zábavu„ 2018

         Je v něm zařazeno 103 vybraných sportovních akcí. Část, jak je vidět na obrázku, již proběhla.       

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 29.1.2018

           Na svém prvním zasedání v novém roce VV, mimo sdandartní procedurální záležitosti, schválil Přílohu k účetní závěrce 2017, pokračoval v organizačním zabezpečení VH 2018. S přítomným předsedou RK projednal jejich připomínky a stav stále pokračující revize členské základny. Více zde.

Sponzorem ČSRS můžeš být svým nákupem

 

        Možná nevíte, že firma Forza má uzavřenu smlouvu s ČSRS. Obchodů se sportovním oblečením je jak máku na poli, ale tento dává našim členům slevu 10%. Navíc svýn nákupem přispějete do pokladny svazu dalších 5% s jeho celkové ceny.

NOVÝ WEB

           K novému roku jsme konečně provedli změnu naší internetové stránky. Plní největší nedostatek, kterým bylo zvěřejňování nejčerstvejších informací a aktualit na přední stránce. Byl zachován její obsahový a infornativní charakter.

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 13.12.2017

           Hlavními body jednání bylo podepsání nové smlouvy s ČASPV, současný stav dotačních programů Sport MŠMT, schválení finančních příspěvků členům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí, kontrola účetnictví pověřeným členem RK. Více zde.

Nová smlouva s ČASPV

           Po několika měsíčním jednání byla podepsána nová smlouva o spolupráci s ČASPV, jehož jsme přidruženým členem. Obsahově je v podstatě schodná s původní smlouvou z 19.4.2014. Formulace jsou přesnější a jednoznačnější. Základní účel smlouvy, to je poměrná účast na grantových projektech pro střešní svazy ČUS byl zachován.

           Znění smlouvy zde

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Sponzorzká smlouva

 

Rekreační sport

Občanské sdružení Český svaz rekreačního sportu vzniklo v roce 1990 jako samostatný sportovní svaz při Českém svazu tělesné výchovy.

 

Velmi široká členská základna, kterou tvoří několik tisíc členů sdružených v několika desítkách oddílech, se zabývá pestrou a různorodou činností a prakticky všemi běžnými sporty. Většina oddílů nabízí možnost sportovního vyžití nejen svým členům, ale i celé široké veřejnosti.

 

Od roku 2014 je přidruženým členem ČASPV. Každý člen ČSRS se může zúčastňovat jeho akcí bez omezení. informace www.caspv.cz.

 

Od roku 2016 změnil statut a název na Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek

 

Rekreační sport – je tělesná pohybová aktivita provozovaná ve volném čase, sloužící k fyzickému a psychickému rozvoji člověka. Takováto činnost příznivě ovlivňuje oběhový aparát (srdce, plíce a cévní systém), zlepšuje psychickou kondici a odolnost, dle typu zatěžuje a posiluje svalový aparát. Je provozován jako nesoutěžní pohybová aktivita, ale také jako rekreační soutěžní činnost, v níž je důležitější než samotný výkon, radost z pohybu, zábava a setkávání. Pro příznivý vliv na zdraví je důležitá pravidelnost a délka zatížení nejméně půl a nejvíce dvě hodiny. Provozování a střídání více sportů komplexněji zatěžuje pohybový aparát.

 

Specifikum Českého svazu rekreačního sportu spočívá v tom, že jeho činnost je mířena přímo k základním organizačním článkům, jimž se snaží zabezpečit programovou nabídku a přispět na ekonomické podmínky pro jejich aktivity. Sdružuje kolektivy bez ohledu na jejich věkové složení a druh provozovaných sportů.